Om Lokaltaxi Vanylven


Vanylven Taxi SA vart oppretta 14. oktober 2008, og er no ein del av Lokaltaxi-gruppa. Selskapet består av seks sjølvstendige drosjeeigarar fordelt på Åheim, Fiskå, Åram, Syvde og Rovde. I tillegg til oss seks eigarane, har vi i overkant av ti sjåførar som køyrer for oss. Dagleg leiar i Vanylven Taxi SA er Paul Sindre Vedeld.


Hjå Lokaltaxi Vanylven møter du velvillige og serviceinntilte sjåførar med lang erfaring, som disponerer eit godt utval bilar i ulike størrelsar. Samarbeidspartnarar