Smittevern og endringar i høve Covid-19


Lokaltaxi Vanylven tek smittevern på alvor, og kjem med nokre endringar i tilbodet gjeldande frå fredag 18. desember 2020.


Vi desinfiserer bilane innvendig mellom kvar passasjer og etter kvar tur, og alle som går inn i bilen må desinfisere hendene sine. Handsprit er tilgjengeleg i alle bilar. På turar der passasjer er i bilen meir enn èin time skal både sjåfør og passasjer ha på munnbind. Dette gjeld også kortare turar der passasjer er forkjøla eller har sjukdomssymptom i luftvegane. Dersom ikkje passasjer har munnbind sjølv er eingongsmunnbind tilgjengeleg i drosjene.

Reisande som kjem frå område med større smitterisiko skal alltid ha på munnbind i drosja.


Pasientreisekøyring til og frå sjukehus, lege, fysioterapi o.l. blir framleis utført som vanleg, men med maksimum to pasientar i bilane (vanlege drosjer) samtidig, slik det har vore den siste tida. Her vil også kravet om munnbind gjelde ved turar over èin time.

Skule og rutekøyring vil gå som normalt etter retningsliner frå busselskapa.

Køyring av personar til og frå institusjonar vert utført som vanleg.

Turar for dei som skal på butikken eller som berre skal på besøk til familie eller venner i jula blir også utført som vanleg.

 

Det vi ser oss nøydde til å endre er tilbodet for det som gjeld transport til og frå sosiale samvær og festkøyring, særleg kveld og natt.

Bakgrunnen for dette er at vi jobbar med mykje sårbare passasjerar og personar som er i risikogrupper, og vi prøver alt vi kan å unngå å vidareføre smitte til desse. Samtidig er det også eit vern av oss sjølve og våre næraste.

Turar på kveld og natt vert ikkje utført med meir enn to personar i drosja (vanleg bil), og bussane vil ikkje bli brukte til køyring til og frå sosiale samvær og festkøyring. Dette gjeld fram til til smitten er under kontroll og andre restriksjonar i samfunnet blir opna opp igjen.


Med bakgrunn i at ein del personar kjem heim til jul frå område med vesentleg større smitte enn vi har i Vanylven, vel drosjene å innstille all køyring frå sosiale samvær og festkøyring frå og med fredag 18.12.20 og fram til og med søndag 03.01.21.


Håper alle har forståelse for dette, og at vi snart er tilbake i normale dagar.