Om Vanylven Taxi SA

Vanylven Taxi SA vart oppretta 14.10.2008. Selskapet består av seks sjølvstendige drosjeeigarar fordelt på Åheim, Fiskå. Åram, Syvde og Rovde. I tillegg til oss seks eigarane, har vi i overkant av ti sjåførar som køyrer for oss. Paul Sindre Vedeld er dagleg leiar av Vanylven Taxi SA. Hjå Vanylven Taxi SA møter du velvillige og serviceinnstilte sjåførar med lang erfaring, som disponerer eit godt utval bilar i ulike størrelsar.

Samarbeidspartnarar